Podmínky předplatného

1. Opakovaná platba – 30 dnů/rok

Pro členství v Online poradně využívá Prodávající k uhrazení fixního členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční nebo roční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce (maximálně 690,- Kč nebo 7 590 ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní nebo ročně (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v online poradně. Minimální délka měsíčního tarifu je 3 po sobě jdoucí měsíce.

2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v online poradně ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb.

3. Ukončení členství v online portadně a zrušení automatické platby

Členství v on-line poradně může Kupující kdykoliv ukončit přímo v sekci „můj účet“ nebo zasláním emailu na adresu info@energymama.cz. Ukončením členství v online poradně je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v online poradně se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v online poradně přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

 

 

Celé znění všeobecných obchodních podmínek.

 

 

 

Přihlášení do členské sekce
Zapomenuté heslo
Vložte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno